Gisterenavond besliste de federale overheid om het noodplan huisartsgeneeskunde af te kondigen. Concreet houdt dit in dat alle huisartsen net zoals in de ziekenhuizen alle niet-urgente zorg moeten uitstellen. Daarnaast zal gestart worden met het opzetten van fysieke triagepunten. 

Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “De geneeskunde, en zelfs bij uitbreiding de hele maatschappij, staat voor één van de grootste uitdagingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De situatie is zeer ernstig. Huisartsen zijn hierin een essentiële schakel en daarom zijn deze maatregelen dan ook nodig.”

De genomen maatregelen zijn:

Alle huisartsen moeten alle geplande maar niet-urgente zorg uitstellen. Op deze manier kan maximale capaciteit vrijgemaakt worden voor de telefonische triage van mogelijk COVID19-besmette patiënten. Domus Medica vraagt om strikt de richtlijnen van Sciensano op te volgen.

Daarnaast zal gestart worden met het opzetten van fysieke triagepunten. (site Jan Palfijn)

Belangrijk hierbij te vemelden is dat het niet de bedoeling is dat patiënten zich rechtstreeks aanmelden op deze fysieke triagepunten. De gouden standaard blijft als je klachten hebt van bovenste of onderste luchtweginfectie neem je telefonisch contact op met de huisarts.  Enkel indien de huisarts na telefonische triage het nodig acht zal je doorverwezen worden naar dit fysiek triagepunt.