Hoe kan ik een afspraak maken?

Telefonisch, via het secretariaat

Online via de digitale wachtkamer

Wanneer kan ik op consultatie komen?

Kathleen Provostpraktijkassistente

Openingsuren Secretariaat

Het secretariaat is elke weekdag bereikbaar van 7u30 – 12u30 en van 13u30-18u30. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om tijdens deze uren te bellen. Moet u iets binnenbrengen of afhalen komt u ook best tijdens deze uren.  Zo moeten de dokters niet worden gestoord tijdens de consultaties.

Huisbezoeken dient u altijd telefonisch aan te vragen liefst voor 10u ’s morgens.

Waar let ik op als ik een afspraak maak?

Geef steeds de naam en voornaam van diegene waarvoor u een afspraak maakt. Per afspraak wordt 15 minuten voorzien. Vermeld bij het maken van een afspraak of het om een speciaal onderzoek gaat (bloedafname, cardiogram, gesprek, pre -operatief onderzoek…) dan wordt er indien nodig meer tijd voorzien. Kom je met 2 personen, maak dan ook zeker 2 afspraken.

Wij verzoeken u om zoveel als mogelijk op consultatie in de praktijk te komen. De praktijkruimte biedt betere onderzoeks – en behandelmogelijkheden. Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die te ziek zijn om zich te verplaatsen en voor mensen met verplaatsingsmoeilijkheden zoals hoogbejaarden, bedlegerige personen, personen met een fysieke beperking… Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden en dit liefst voor 10h ’s morgens.

Waar let ik op als ik op consultatie kom?

• Kom op tijd | • Neem steeds je identiteitskaart mee. | • Kijk op voorhand thuis na welke en hoeveel chronische medicatie je nodig hebt. | • Vergeet indien nodig geen attest voor uw werk te vragen. | • Gelieve ons tijdig te verwittigen als u niet aanwezig kan zijn voor uw afspraak.

Bancontact is aanwezig!

Voorschriften

Vele aandoeningen dienen opgevolgd te worden. Daarom zullen voorschriften per telefoon slechts éénmalig afgeleverd worden. Volgende keer zal u gevraagd worden om een afspraak te maken. Zorg daarom ook steeds dat u voldoende voorschriften vraagt bij u volgend bezoek!