Electronisch voorschrift

Sinds 1 januari 2020 zijn de artsen verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven.

Slechts in enkele situaties is het toegestaan om op papier voor te schrijven bv. bij een huisbezoek.

Sinds 1 november 2019 zijn nieuwe regels van kracht over de geldigheidsduur van een voorschrift. Die bedraagt nu altijd 3 maanden.